Försäljning Underhand

En del av de bostäder vi förmedlar når aldrig den öppna marknaden på grund av vissa säljares önskemål om full diskretion. Det betyder att bostäderna varken annonseras i tidningar eller på Internet. Istället sker försäljningen genom att vi kontaktar de kunder som anmält sitt intresse till oss, när deras sökkriterier stämmer väl överens med det hus eller den lägenhet vi har att erbjuda.

Vi har ett stort kontaktnät med köpstarka spekulanter som vet precis vad de vill ha. De väntar gärna på rätt tillfälle och är beredda att betala för att få det hem de önskar. Underhandsförsäljning är ett bra alternativ för dig som vill avyttra egendom smidigt och diskret, samtidigt som din bostad exponeras mot en mycket köpstark målgrupp.